تشکیل کلاسهای کارشناسی ارشد کامپیوتر طبق برنامه اصلی

تشکیل کلاسهای کارشناسی ارشد کامپیوتر طبق برنامه اصلی

به اطلاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد کامپیوتر میرساند کلیه کلاسهای نظری و عملی مطابق با برنامه اخذ شده در پرینت انتخاب واحد دانشجویان برگزار میگردد

                                                                                                                                                                                       آموزش دانشکده

  • چهارشنبه 14 خرداد 1393
یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه

0 نظر

چهارشنبه 07 خرداد 1399 . 14:48 .