تشکیل کلاسهای کارشناسی ارشد کامپیوتر طبق برنامه اصلی

تشکیل کلاسهای کارشناسی ارشد کامپیوتر طبق برنامه اصلی

به اطلاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد کامپیوتر میرساند کلیه کلاسهای نظری و عملی مطابق با برنامه اخذ شده در پرینت انتخاب واحد دانشجویان برگزار میگردد

                                                                                                                                                                                       آموزش دانشکده

  • چهارشنبه 14 خرداد 1393
یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه

0 نظر

سه شنبه 01 مرداد 1398 . 20:53 .