اطلاعیه مهم - قابل توجه دانشجویان کاردانی پیوسته برق و کامپیوتر(در خصوص تعداد واحد جبرانی)

در خصوص تعداد واحد جبرانی

قابل توجه دانشجویان ورودی 92 مقاطع کاردانی پیوسته

 

کلیه دانشجویان مقاطع کاردانی پیوسته که دیپلم نامبردگان با رشته تحصیلی نامتجانس میباشد(به عنوان مثال دیپلم نقشه کشی رشته دانشگاهی برق)میباشد،ملزم به گذراندن 16 واحد جبرانی میباشد لذا این دسته از دانشجویان به گروه مراجعه نمایند.

  • سه شنبه 18 شهريور 1393
یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه

0 نظر

شنبه 16 آذر 1398 . 02:30 .