قابل توجه دانشجویان مهمان ماده 24 و 55

ماده 24 و 55

در هنگام انتخاب واحد توجه به این نکته الزامی است که هیچگونه تداخل امتحانی در پایان ترم پذیرفته نخواهد شد.

  • سه شنبه 18 شهريور 1393
0 نظر

چهارشنبه 29 دي 1400 . 12:46 .