فرایند اخذ پایان نامه ی ارشد و دکتری ( فرم ها و دستورالعمل آن)

فرایند اخذ پایان نامه ی ارشد و دکتری ( فرم ها و دستورالعمل آن)

فرایند اخذ پایان نامه ی ارشد و دکتری ( فرم ها و دستورالعمل آن)

 

قابل توجه دانشجویان محترم

 

مرحله اول:

دانلود فرم چارت اول گردش کار پایان نامه

 

دانلود فرم چارت دوم گردش کار پایان نامه

 

دانلود فرم کار تحقیق

 

دانلود فرم کتابخانه رزنت

 

مرحله دوم:

دانلود فرایند مراحل عدم تکرار

 

دانلود فرم گزارش سه ماهه پیشرف کار

 

دانلود فرم چک لیست  پروپزال

 

دانلود فرم الف پروپزال

 

دانلود فرم پروپزال

 

دانلود فرم مشخصات اساتید هیات علمی مدعو و حق التدریس مدعو

 

دانلود فرم تعهد دانشجو - استاد راهنما - استاد مشاور

 

مرحله سوم:

دانلود فرم درخواست اعلام آمادگی جلسه دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد/دکتری حرفه ای

 

دانلود فرم نظریه داوری

 

دانلود فرم ج

 

دانلود فرم ب

 

مرحله چهارم:

دانلود مراحل بعد از انجام دفاع

 

دانلود نحوه نگارش پایان نامه و تنظیم قالب CD

 

دانلود جلد پایان نامه ( جلد فارسی)

 

دانلود جلد پشت پایان نامه ( جلد لاتین)

 

دانلود فرم تعهد اصالت

 

دانلود فرم تحویل نسخه های پایان نامه

 

فرمهای مربوط به مقاله :

دانلود فرم عدم ارائه مقاله

 

دانلود فرم ارائه مقاله

 

دانلود فرم ارزشیابی نمره مقاله

 

سایرفرمها :

دانلود فرم پرسشنامه اعضای هیات علمی و مدارک مورد نیاز

 

دانلود فرم حق الزحمه اساتید

  • شنبه 19 مهر 1393
0 نظر

سه شنبه 14 مرداد 1399 . 06:56 .