نحوه صدورگواهی اشتغال به تحصیل

نحوه صدورگواهی اشتغال به تحصیل

مراحل تقاضای اشتغال به تحصیل

 

1.درصورت داشتن بدهی مالی مراجعه به امور شهریه  ( ساختمان اداری طبقه همکف)

 

2. مراجعه به آقای نوروزی و دریافت گواهی مربوطه ( ساختمان دانشکده برق طبقه اول)

 

3. مراجعه به دفتر ریاست دانشکده برق ( طبقه اول دانشکده) جهت امضای گواهی

 

تبصره1:درصورت  تقاضای اشتغال به تحصیل به  مقصد راهنمایی و رانندگی جهت امضا به دفتر معاونت آموزش ( ساختمان اداری طبقه اول ) مراجعه نمایید.

 

4. مراجعه به دبیرخانه جهت مهرنمودن گواهی( ساختمان اداری طبقه اول)

 

                                  

 

 

                     آموزش دانشکده

  • شنبه 19 مهر 1393
0 نظر

چهارشنبه 29 دي 1400 . 12:47 .