مراحل انجام امور فارغ التحصیلی

مراحل انجام امور فارغ التحصیلی

مراحل انجام امور فارغ التحصیلی

 

1.چک نمودن کارنامه تحصیلی به منظور کامل بودن کلیه نمرات توسط دانشجو

 

2.مراجعه به کارشناس گروه جهت اخذ و تکمیل فرم فراغت از تحصیل

 

3. دریافت کد بایگانی از کارشناس گروه مربوطه

 

4. مراجعه به بایگانی آموزش به منظورچک نمودن مدارک  مربوط به پرونده  

           

5. مراجعه به امور فارغ التحصیلان پس از گذشت یک هفته از زمان تقاضا به کارشناس گروه مربوطه

 

  • شنبه 19 مهر 1393
0 نظر

چهارشنبه 17 آذر 1400 . 18:23 .