بازدید مسئولین دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر از نمایندگی موسسه لگو در شهرستان شاهرود

1.jpg

بازدید مسئولین دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر از نمایندگی موسسه لگو در شهرستان شاهرود

در پی دعوت مدیر نمایندگی موسسه آموزشی لگو در شهرستان شاهرود در روز دو شنبه مورخه 1393/7/14 ، دکتر واحدی ریاست دانشکده مهندسی برق به همران مدیران گروه و تعدادی از اساتید این دانشکده جهت بازدید و رونمایی محصول جدید این موسسه ( بسته مربوط به دانشجویان ) در محل موسسه لگو حضور پیدا کردند. در این بازدید راه های استفاده از پتانسیل های دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه و موسسه لگو در توسعه علم رباتیک شهرستان مورد بررسی قرار گرفت .

  • شنبه 19 مهر 1393
0 نظر

چهارشنبه 17 آذر 1400 . 19:28 .