تشکیل کلاسهای کارشناسی ارشد کامپیوتر طبق برنامه اصلی

تشکیل کلاسهای کارشناسی ارشد کامپیوتر طبق برنامه اصلی

به اطلاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد کامپیوتر میرساند کلیه کلاسهای نظری و عملی مطابق با برنامه اخذ شده در پرینت انتخاب واحد دانشجویان برگزار میگردد

                                                                                                                                                                                       آموزش دانشکده

  • چهارشنبه 14 خرداد 1393
سیدامیررضاحسینی نژاد

مدير روابط عمومي دانشگاه