محل جدید دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

محل جدید دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

قابل توجه  اساتید و دانشجویان رشته های مهندسی برق و کامپیوتر دانشکده برق به ساختمان علوم انسانی قدیم انتقال یافته است و کلیه کلاسهای مربوطه در کلیه مقاطع تحصیلی در محل جدید برگزار میگردد.

  • پنجشنبه 17 مهر 1393