گرایش‌های مقطع کارشناسی

رشته مهندسی برق در مقطع کارشناسی در دانشکده برق دارای ۵ گرایش زیر است. در برخی دانشگاه‌ها ٬ گرایش دانشجو پس از گذراندن ۳ تا ۵ ترم مشخص می‌شود.

و در رشته مهندسی کامپیوتر دو گرایش

  • مهندسی نرم افزار
  • مهندسی سخت افزار

 

گرایش های مقطع کاردانی

  • الکترونیک
  • الکتروتکنیک
  • کامپیوتر

گرایش های مقطع کارشناس ناپیوسته

  • مهندسی تکنولوژی برق قدرت
  • مهندسی تکنولوژی الکترونیک
  • مهندسی تکنولوژی نرم افزار

 

گرایش های مقطع کارشناسی ارشد

  • مهندسی برق قدرت

 

مقطع کارشناسی پیوسته برق

 

 

مقطع کارشناسی پیوسته کامپیوتر

 

مقطع کارشناسی ناپیوسته برق

 

مقطع کارشناسی ناپوسته کامپیوتر