رئیس دانشکده : دکتر مجتبی واحدی

 

 

مرتبه علمی: مربی

تحصیلات: دکترا

رشته تحصیلی: مهندسی برق کنترل

زمینه های فعالیت علمی پژوهشی: سیستم های کنترل غیر خطی، سیستم های کنترل بهینه، سیستم های کنترل عصبی فازی

آدرس الکترونیکی : vahedi@shahroodut.ac.ir

رزومه علمی :

ملاقات حضوری : سه شنبه ها  و چهارشنبه ها: 8 الی 10 صبح با هماهنگی قبلی

شماره تماس داخلی:   347  

شماره تماس مستقیم :  32394283-023