برای دریافت برنامه هفتگی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر کلیک نمایید

 

 

 

دانشجویان محترم میتوانند برای کسب اطلاع از امور برگزاری کلاسها با تلفن 32394530 -023 داخلی 327 آقای صاحبی تماس حاصل فرمایند

 

اطلاعیه 1:   این هفته : 95/2/4الی  95/2/10 زوج  میباشد و کلیه کلاسهای (**) تشکیل میگردد.

===================================