رئیس پژوهش دانشکده : دکتر عبدالرضا علوی قره باغ

 

 

مرتبه علمی:مربی

تحصیلات: دانشجو دکترا

رشته تحصیلی: مهندسی برق مخابرات

زمینه های فعالیت علمی پژوهشی: سیستم های مخابراتی ، پردازش تصویر ، پردازش صوت

رزومه علمی : کلیک کنید

 آدرس الکترونیکیDramalavi_gharah@yahoo.com

 

شماره تماس : 32394530-023 داخلی   470

ساعات حضور : سه شنبه ، چهارشنبه و پنج شنبه ساعت 10 الی 13