نام آزمایشگاه

تجهیزات

تعداد

آزمایشگاه مدارمجتمع خطی

آزمایشگاه تکنیک پالس

آزمایشگاه الکترونیک 1 و 2

آزمایشگاه مدار مخابراتی

 

 • اسیلوسکوپ 20MHZ                 

6

 • اسیلوسکوپ 40MHZ

6

 • مولتی متر دیجیتال

15

 • مولتی متر دیجیتال رو میزی

6

 • LCR متر دیجیتال

6

 • جعبه سلف متغیر

6

 • جعبه خازن متغیر

6

 • جعبه مقاومت متغیر

6

 • سیگنال ژنراتور 150MHZ

6

 • فانکشن ژنراتور 2MHZ

6

 • فانکشن ژنراتور0.1HZ - 10MHZ

6

 • منبع تغذیه – دوبل دیجیتال 30ولت 3 آمپر

6

 • منبع تغذیه – سوئیچینگ دوبل

3

 • هویه

6

آزمایشگاه اندازه گیری و مدار

آزمایشگاه مبانی برق

کارگاه مبانی الکترونیک

آزمایشگاه دیجیتال و مدارمنطقی

 

 • اسیلوسکوپ 20MHZ

6

 • آمپرمتر  DC-25A

6

 • مولتی متر دیجیتال

15

 • مولتی متر دیجیتال رو میزی

12

 • مولتی متر عقربه ای

12

 • LCR متر دیجیتال

6

 • جعبه سلف متغیر

6

 • جعبه خازن متغیر

6

 • جعبه مقاومت متغیر

6

 • سیگنال ژنراتور 150MHZ

6

 • فانکشن ژنراتور 6MHZ

6

 • گالوانومتر

6

 • منبع تغذیه – تک دیجیتالی 30 ولت 3آمپر

6

 • منبع تغذیه – دوبل دیجیتال 30ولت 3 آمپر

6

 • هویه

6

 • ولت متر –DC-300V

6

 • کسینوس فی متر

6

آزمایشگاه میکروپروسسور

 • دستگاه پروگرامر

2

 • بردآموزشی برنامه نویسی (AVR)

6

آزمایشگاه کنترل خطی

 • ست کامل آزمایشگاه کنترل خطی

 6 ست کامل

کارگاه مدار فرمان

 • ست کامل کارگاه مدار فرمان

6 ست کامل

کارگاه برق

 • ست کامل کارگاه برق

6 ست کامل

 

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی

 

 • ست کامل آزمایشگاه الکترونیک صنعتی

6 ست کامل

آزمایشگاه ماشین های الکتریکی

 

 • ست کامل آزمایشگاه ماشین های الکتریکی

 2 ست کامل

آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت

 

 • ست کامل آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت

 3 ست کامل

کارگاه سیم پیچی

 

 • استاتور موتور، کلاف پیچ

6 ست کامل