انجمن علمی مهندسی برق در سال 1392 در زمینه های ذیل فعالیت خود را آغاز نمود:

 

1- بازدید های علمی

2- سخنرانی های علمی

3- نشریه دانشجویی

4- برگزاری کلاسهای نرم افزار و ...

 

دانشجویان محترم برای ثبت نام میتوانند به محل انجمن واقع در دانشکده برق و کامپیوتر مراجعه نموده و یا با آقای قادری : 09191747057 تماس حاصل نمایند .

 

                                                                                                                                                                                    با تشکر - انجمن علمی برق