((کلیه پرسنل اداری دانشکده  در تمام طول هفته و در ساعات اداری آماده پاسخگویی به شما دانشجویان  عزیز می باشند))

 

رئیس دانشکده : دکتر واحدی 

شماره تماس مستقیم : 32394283 -023 ، شماره تماس داخلی: 347

 

 

رئیس پژوهش دانشکده : دکتر علوی

 شماره تماس داخلی: 470

 

مدیر گروه مهندسی برق : دکتر حریمی

 شماره تماس داخلی: 297

 

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر : مهندس عربی

 شماره تماس داخلی: 297

 

رئیس آموزش دانشکده : خانم فردوسی

شماره تماس مستقیم : 32394529 -023 ، شماره تماس داخلی: 295

 

کارشناس آموزش دانشکده : آقای حبیبیان 

 شماره تماس مستقیم : 32394529 -023 ، شماره تماس داخلی: 295

               

کارشناس آموزش دانشکده : آقای یونسیان

 شماره تماس مستقیم : 32394529 -023 ، شماره تماس داخلی: 301

 

 امور برگزاری کلاس ها : آقای صاحبی

 شماره تماس داخلی: 327

 

آدرس پستی : شاهرود - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر