((کلیه پرسنل اداری دانشکده  در تمام طول هفته و در ساعات اداری آماده پاسخگویی به شما دانشجویان  عزیز می باشند))

 

رئیس آموزش  دانشکده : مهندس خطیبی 

شماره تماس مستقیم :  شماره تماس داخلی: 353

 

 

کارشناس آموزش دانشکده : خانم نوروزی 

 شماره تماس مستقیم : 32394530-023 ، شماره تماس داخلی: 320

               

 

 امور برگزاری کلاس ها : آقای صاحبی

 شماره تماس داخلی: 292

 

آدرس پستی : شاهرود - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر