دکتر مجتبی واحدی  ( معاونت علمی )

 

 

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات: دکترا

رشته تحصیلی: مهندسی برق کنترل

زمینه های فعالیت علمی پژوهشی: سیستم های کنترل غیر خطی، سیستم های کنترل بهینه، سیستم های کنترل عصبی فازی

آدرس الکترونیکی : vahedi.mojtaba@gmail.com

 

=========================================================================

 

دکتر آزیتا آذرفر ( مدیر گروه مهندسی برق )

 

 

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات: دکترا

رشته تحصیلی: مهندسی برق کنترل

زمینه های فعالیت علمی پژوهشی:  کنترل غیر خطی ،کنترل بهینه،کنترل هوشمند

آدرس الکترونیکی :   Azita.azarfar@gmail.com

رزومه علمی : کلیک کنید

 

=========================================================================

 

 

دکتر عبدالرضا علوی قره باغ

 

 

مرتبه علمی:مربی

تحصیلات: دانشجو دکترا(در حال دفاع)

رشته تحصیلی: مهندسی برق مخابرات

زمینه های فعالیت علمی پژوهشی: هوش مصنوعی ، الگوریتم های بهینه سازی، پردازش تصویر

 آدرس الکترونیکیDramalavi_gharah@yahoo.com

رزومه علمی : کلیک کنید

 

=========================================================================

 

دکتر علی حریمی

 

 

 

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات: دکترا

رشته تحصیلی : مهندسی برق مخابرات

زمینه های فعالیت علمی پژوهشی: سیستم های مخابراتی ، پردازش تصویر ، پردازش صوت

 آدرس الکترونیکی:  a.harimi@gmail.com

رزومه علمی : کلیک کنید

برنامه هفتگی و ساعات حضور

 

=========================================================================

 

دکتر مهرداد حجت

 

 

مرتبه علمی:استادیار

تحصیلات:دکترا

رشته تحصیلی: مهندسی برق قدرت

زمینه های فعالیت علمی پژوهشی:  بازار برق- انرژی های نو-مطالعات سیستم قدرت

آدرس الکترونیکی: Mehrdad.hojata@gmail.com

رزومه علمی : کلیک کنید

=========================================================================

 

 

دکتر حسام الدین حسین پور

 

 

 

مرتبه علمی: مربی

تحصیلات: دانشجو دکترا(در حال دفاع)

رشته تحصیلی : مهندسی برق الکترونیک

زمینه های فعالیت علمی پژوهشی: پردازش تصویر , سنجش از دور

آدرس الکترونیکی :   h.hosseinpoor@yahoo.com

رزومه علمی : کلیک کنید

=========================================================================

 

دکتر رضا داورزنی

 

 

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات: دکترا

رشته تحصیلی: مهندسی برق مخابرات

زمینه های فعالیت علمی پژوهشی: سیستم های مخابراتی ، پردازش تصویر ، پردازش صوت

 آدرس الکترونیکی Reza.davarzanii@gmail.com

رزومه علمی : کلیک کنید

=========================================================================

 

مهندس علی بخشی

 

 

مرتبه علمی:مربی

تحصیلات: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مهندسی برق الکترونیک

زمینه های فعالیت علمی پژوهشی: پردازش تصویر ، میکرو کنترلر

 آدرس الکترونیکی a_bakhshi@iau-shahrood.ac.ir

رزومه علمی : کلیک کنید

=========================================================================

 

مهندس میثم یزدان پناهی

 

مرتبه علمی: مربی

تحصیلات: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مهندسی برق الکترونیک

زمینه های فعالیت علمی پژوهشی: مدارهای مجتمع، میکرو پروسسور

 آدرس الکترونیکی maysamyazdanpanahivlsi@gmail.com

رزومه علمی : کلیک کنید

=========================================================================

 

مهندس حمیدرضا تاج الدین

 

 

مرتبه علمی: مربی

تحصیلات: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مهندسی برق قدرت

زمینه های فعالیت علمی پژوهشی: الکترونیک قدرت  ، درایو

آدرس الکترونیکی : hamidreza.tajoddin@gmail.com   

رزومه علمی : کلیک کنید

=========================================================================

 

 

دکتر محمد حسینی ابرده

 

 

 

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات: دکترا

رشته تحصیلی : مهندسی برق قدرت

زمینه های فعالیت علمی پژوهشی:  ماشین های الکتریکی – الکترونیک قدرت

آدرس الکترونیکی :   Mohamad.hosseini@gmail.com

رزومه علمی : کلیک کنید

 

=========================================================================

 

مهندس وفا همتی

مرتبه علمی: مربی

تحصیلات: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مهندسی برق کنترل

زمینه های فعالیت علمی پژوهشی: اتوماسیون صنعتی، کنترل حرکت، ماشین های الکتریکی

 آدرس الکترونیکی:  pouyahemmati@gmail.com

رزومه علمی : کلیک کنید